Intunex Oy

Enterprise 2.0 ja osaamisen hallinta

Intunex järjesti 13. marraskuuta kutsuseminaarin otsikolla: “Osaamisen hallinta ja sosiaalisen median mahdollisuudet yrityksissä”. Seminaariin osallistui kokeneita liiketoiminnan kehittäjiä ja HR-ammattilaisia yli kymmenestä yrityksestä. Tilaisuudessa pidettiin kolme valmisteltua puheenvuoroa, jotka kirvoittivat inspiroivan keskustelun henkilöstöjohtamisen ja sosiaalisen teknologian uusista mahdollisuuksista.

Ensimmäisen esityksen piti Jere Majava, joka työskentelee verkkopedagogiikan asiantuntijana Helsingin yliopistossa sekä sosiaalisen median asiantuntijana Gemilossa. Jere on toiminut Intunexin Advisory Boardissa yrityksen syntyhetkistä lähtien. Jere pohti esityksessään kysymystä: “miksi sosiaalinen media toimii?” Pohdinta kiteytyi ajatukseen, että ihmiset ovat olemukseltaan syvästi sosiaalisia – sosiaalisempia kuin olemme kenties ymmärtäneet. Tästä syystä sosiaalinen teknologia mahdollistaa uudenlaisia yhteistoiminnan muotoja, jotka luovat myös inhimillisesti rikkaampaa toimintakulttuuria.

Minä pidin seminaarin toisen puheenvuoron esittämällä, miten sosiaalista teknologiaa voidaan soveltaa yrityksissä osaamisen hallintaan. Havainnollistin asiaa tarinalla Netasta, Kallesta ja Seijasta, jotka halusivat tehdä yrityksestään joustavamman ja ketterämmän sekä samanaikaisesti paremman paikan tehdä töitä yhdessä. Lisäksi esittelin Intunexin kehittämää xTune-työkalua, jonka avulla Netan, Kallen ja Seijan ongelma voidaan ratkoa.

xTune on helppokäyttöinen ja visuaalisesti motivoiva osaamisen hallinnan työkalu, joka tekee näkyväksi yrityksissä olevan osaamisen ja huolehtii, että tämä tieto on ajan tasalla ja kaikkien helposti hyödynnettävissä. xTunen avulla ihmiset pystyvät hyödyntämään toistensa osaamista ja tekemään yhteistyötä haasteissa, joissa tarvitaan useamman henkilön tietämystä ja erikoisosaamista. xTunen avulla projekteihin löytyy parhaat käytettävissä olevat osaajat nopeasti ja helposti, jolloin yritysten kyky reagoida joustavasti muutostilanteisiin paranee. Lisäksi xTune tukee avointa, yhteisöllistä ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria.

Kolmannen esityksenä tilaisuudessa piti Elisan henkilöstöpäällikkö Merja Ranta-Aho. Esitys pohjautui pääosin Merjan vetämään Henryn Tulevaisuuden HR – Teknologian mahdollisuudet HR:lle -työryhmän tuloksiin. Olin myös itse saanut olla mukana työryhmän työskentelyssä. Työryhmän työskentelyssä hyödynnettiin myös Intunexin avointa wikiä.

Merja esitti seminaarilaisille rohkeita ja haastavia kysymyksiä: ”Teknologia muuttuu HR:stä huolimatta. Haluaako HR olla mukana ohjaamassa tätä kehitystä vai tyytyykö HR seuraamalla sivusta ja valvomaan, että sääntöjä noudatetaan? Onko HR mahdollistaja vai rajoittaja?” Merja nosti terävästi esiin, millaisia haasteita sosiaalinen media aiheuttaa yrityksille: ”Tiedonkulun kontrollointi entiseen tapaan ei ole enää realistista, eivätkä liiketoimintamallit voi enää perustua tiedon pihtaamiselle. Sen sijaan arvoa luodaan tiedon jakamisella.”

About Janne Ruohisto

Janne Ruohisto, M.Ed., is the CEO and founder of Intunex. His background is in human resource development and talent management with a broad experience in utilizing information technology. Janne has participated in developing several web-based applications and collaborative environments to support learning and professional development since 1999. He started Intunex in 2008 with a mission is to help people work smarter together.
Posted on Nov 15th, 2009 Uncategorized

Comments are closed.

 Related Posts