Intunex Oy

Sosiaalinen media organisaation sisällä: mahdollisuuksia vai mahdottomuuksia?

Kysyin viime tiistaina Palmenian sosiaalisen median seminaarisarjassa pitämässäni esityksessä mikä saa ihmiset jakamaan tietoa ja auttamaan toinen toisiaan sosiaalisessa mediassa – ja mitä yritykset ja organisaatioita voisivat oppia tästä?

Tutkimusten mukaan ne organisaatiot, jotka ovat oppineet hyödyntämään sosiaalisen median vuorovaikutteisia ja yhteisöllisiä toimintatapoja, ovat jo saaneet aikaan merkittävää kasvua työn tuottavuudessa. Toisaalta ne organisaatiot, jotka eivät ole olleet kypsiä avoimelle ja yhteisölliselle työkulttuurille, eivät ole saaneet esiin samanlaisia hyötyjä.

Vaikka sosiaalisen median työkalut ovat yleensä helppokäyttöisiä ja käyttäjälähtöisiä, uusien toimintatapojen oppiminen (ja vanhoista pois oppiminen) ei onnistu nappia painamalla. Yksi syy tähän on se, että sosiaalinen media ja siihen liittyvät toimintatavat sopivat huonosti yhteen perinteisen organisaatiobyrokratian kanssa.

Organisaatiobyrokratialle luonteenomaista on tiedon hallinta, tarkkaan määritellyt prosessit, ennalta sovitut roolit ja asemaan perustuva valtarakenne. Sosiaaliselle medialle puolestaan luonteenomaista on yhteisten kiinnostusten kohteiden ympärille vapaaehtoisesti ja vapaamuotoisesti organisoituvat verkostot, tiedon avoin jakaminen, joustavasti vaihtuvat roolit sekä aktiivisuuteen ja osaamiseen perustuvat valtarakenteet.

Sosiaalisessa mediassa on loputon määrä esimerkkejä siitä, miten osaamista ja tietoa avoimesti jakamalla on voitu saavuttaa hämmästyttäviä tuloksia. Yrityksissä ja organisaatiossa osaamisen ja tiedon jakaminen on kuitenkin ollut perinteisesti hyvin kontrolloitua. Kontrolloitu työ soveltuu tilanteisiin, jotka ovat yksinkertaisia ja jotka voidaan automatisoida. Asiantuntijatyö puolestaan on mitä enenevässä määrin luovaa ongelmanratkaisua ja reagointia yllättäviin haasteisiin, jossa tarvitaan monipuolisesti erilaista osaamista, joka on hajaantunut ympäri organisaatiota ja yhteistyöverkostoja.

Byrokratia ei ole yksioikoisesti paha asia. Byrokratian tehtävä on helpottaa päätöksentekoa ja ohjata asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Jos yrityksen toiminta annettaisiin itseorganisoitua vapaasti, olisi yrityksen toiminta varsin kaoottista. Toisaalta jokainen pystyy tunnistamaan kokemuksia miten byrokratia kangistaa ja hidastaa toimintaa. Kun tieto ei kulje ja ihmiset eivät kollaboroi, päätöksenteko hidastuu ja asiantuntijat tekevät huonoja päätöksiä.

On selvää, että yrityksillä on opittavaa sosiaalisen median toimintatavoista ja löydettävä itselleen sopivat keinot soveltaa niitä tavoitteellisesti omassa toiminnassaan. Avoimien, vuorovaikutteisten ja yhteisöllisten työtapojen sekä välineiden avulla yritys voi nopeuttaa projektien käynnistymistä, hepottaa asiantuntijoiden järjestäytymistä vikkelämmin yhteisesti jaettujen työnkohteiden äärelle, tekemään nopeammin parempia päätöksiä ja vähemmän huonoja päätöksiä sekä jakamaan organisaatiossa olevaa osaamista tehokkaammin.

Millaisia mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia sinun mielestäsi organisaatioilla on oppia hyödyntämään sosiaalisen median avoimia ja vuorovaikutteisia toimintatapoja omassa toiminnassaan?

About Janne Ruohisto

Janne Ruohisto, M.Ed., is the CEO and founder of Intunex. His background is in human resource development and talent management with a broad experience in utilizing information technology. Janne has participated in developing several web-based applications and collaborative environments to support learning and professional development since 1999. He started Intunex in 2008 with a mission is to help people work smarter together.
Posted on May 21st, 2011 Uncategorized

2 Comments

  1. Itse näen, että sosiaalista mediaa yrityksiin vietäessä tulisikin pystyä yhdistämään järjestelmällisyyttä edistävä organisaatiobyrokratia sekä selkeät prosessit ja toisaalta innovatiivisuutta tukeva avoimuus ja yhteisöllisyys.

    Nythän jo näemme perinteisissä yritysten tietojärjestelmissä ja ohjelmistoissa yhteisöllisyyttä tukevia ominaisuuksia. Tuntuu vaan, että niin kauan kuin asiakkaat eivät niitä vaadi, perinteisten järjestelmien toimittajille on helpompaa pitäytyä vanhoissa toimintamalleissa.

  2. Avoimet, vuorovaikutteiset ja yhteisölliset työtavat ja välineet siirtyvät seuraavalle tasolle parhaiten arjen kautta.

    Kun järki, sydän ja lompakko osuvat samalle (planeettojen) kehälle,käytänteet saavat kummasti uutta vetovoimaa.

    Vapaassa ja avoimessa hengityksessäkin on oleellista huomioida sekä sisään- että ulospäinsuunta ;-)

Comments are now closed for this article.

 Related Posts