Intunex Oy

Vaihtoehtoja tietojärjestelmien hankintaan

Viime aikoina julkisuudessa on käyty paljon keskustelua julkisen sektorin IT-hankkeista. Keskustelun aloitti Valtiontalouden tarkastusviraston johtava tuloksellisuustarkastaja Tomi Voutilainen kertomalla, että kaikki isot IT-hankkeet päätyvät kaaokseen. Isot IT-talot vastasivat, että myös asiakkaan hankintakäytännöissä ja projektien johtamisessa on parantamisen varaa.

Syyllisyyskeskustelua on tämän jälkeen käyty ja argumentteja on esitetty puolin ja toisin: pitäisikö isojen IT-jättien parantaa laatuaan vai asiakkaiden omaa toimintaansa. Onko kyse siitä, että kun asiakkaat tilaavat roskaa niin IT-talot toimittavat roskaa, vai siitä, että IT-talojen ammattitaito ei vain riitä projektin toimittamiseen?

Mitä tästä keskustelusta sitten opitaan? Todennäköisesti ei mitään. Osapuolet kaivautuvat poteroihinsa, keskustelu laantuu vähitellen. Vuoden kuluttua julkisen sektorin asiakkaat tilaavat kuten aina ovat ennenkin tilanneet ja toimittajat toimittavat kuten ovat toimittaneet aina ennenkin. Projektit epäonnistuvat, kuten aina ennenkin. Osapuolet syyttävät toisiaan, kuten tähänkin saakka, mutta mikään ei muutu.

Tähän mennessä kukaan ei ole aidosti kyseenalaistanut koko työskentelymallia. Kuitenkin todellisia vaihtoehtoja nykyiselle toiminnalle on olemassa.

Ensimmäiseksi kaikkien tulisi ymmärtää, että yhä useammin IT-hankkeissa ei ole kyse teknisestä suorituksesta, jossa toteutetaan tietokoneohjelma. Kyse on liiketoiminnan kehittämisestä, jossa huomio tulisi keskittää liiketoimintahyötyihin. Organisaatioiden tulisi miettiä yhä enemmän, mikä on se todellinen liiketoimintahyöty, mitä tavoitellaan, ja mikä on tehokkain tapa saavuttaa se. IT-järjestelmien ominaisuuksien luettelointi ei enää riitä liiketoimintamuutoksen läpivientiin.

Maailmalta löytyy paljon valmiita ohjelmistoja, jotka sopisivat yritysten käyttöön ilman kalliita räätälöintiprojekteja. VR ei varmasti ole ensimmäinen rautatieyhtiö maailmassa, joka hankkii lipunmyyntijärjestelmän. Toki jos liikkeelle lähdetään perinteisestä mallista, jossa ensin asiakas kirjaa tuhat erilaista vaatimusta ja näitä verrataan valmiisiin ratkaisuihin, ei varmasti 100% vaatimukset täyttävää tuotetta löydy. Mutta sen sijaan, että käynnistetään kymmeniä miljoonia maksavia projeteja, olisi vaatimuksia syytä kyseenalaistaa. Ovatko kaikki vaatimukset oikeasti tarpeellisia ja saavutetaanko niillä valmisratkaisuihin niin iso liiketoimintahyöty, että kymmenien miljoonien investoinnit kannattavat? Saavutettaisiinko sama, tai edes lähes yhtä hyvä liiketoimintahyöty jollakin valmiilla ratkaisulla?

Toinen toimintamalliin liittyvä asennemuutos tulisi tehdä toimittajien valinnassa. Suuret IT-jätit markkinoivat mielellään mielikuvaa, että isoja hankkeita ei voi ostaa pieniltä yrityksiltä, koska niillä ei ole tarpeeksi henkilöitä eikä yrityksistä tiedä, ovatko ne enää vuoden kuluttua olemassa. Asiakkaat nielaisivat syötin kyselemättä ja tekevät massiivisia kilpailutuksia, joihin vain muutamalla IT-jätillä on mahdollisuuksia vastata. Viimeisten tilastojen mukaan kuitenkin vain 2% yli 10 miljoonan dollarin IT-hankkeista onnistuu. Todellisia vaihtoehtoja toki on. Suomessa on useita pieniä yrityksiä, joilla on huippuluokan osaamista, motivaatiota ja innostusta. Pienten yritysten hintataso on IT-jättejä edullisempi ja laatu parempaa. Pienet yritykset ovat myös tottuneet verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä, ja verkostonsa avulla voivat toimittaa laajojakin hankkeita. Hyvänä esimerkkinä tästä on avainklubi.fi-hanke, joka pystytettiin pienten yritysten yhteistyönä kuudessa kuukaudessa (lue lisää). Käyttöönotossa ei ollut minkäänlaisia ongelmia, vaikka palvelu saavutti heti suuren käyttäjäjoukon. Koko hankkeen hinnassa puhuttiin pikemminkin tuhansista, kuin miljoonista euroista.

Maailma on muuttumassa hyvää vauhtia. Yhä suurempi osa IT-järjestelmistä on saatavissa valmiina saas-palveluina suoraan verkosta edullisesti. Pienten yritysten verkostot pystyvät tarjoamaan todellisia vaihtoehtoja massiivisille jättihankkeille. Hankkeissa yhä tärkeämpää on keskittyä liiketoimintaan, ei IT-järjestelmän eri ominaisuuksiin. Julkisen sektorin olisikin hyvä harkita siirtymistä 70-luvulta 2010-luvulle myös IT-hankinnoissa. Vaihtoehtoja nykyisille toimintatavoille on olemassa.

Intunex-tiimi

About Janne Ruohisto

Janne Ruohisto, M.Ed., is the CEO and founder of Intunex. His background is in human resource development and talent management with a broad experience in utilizing information technology. Janne has participated in developing several web-based applications and collaborative environments to support learning and professional development since 1999. He started Intunex in 2008 with a mission is to help people work smarter together.
Posted on Oct 4th, 2011 Uncategorized

Comments are closed.

 Related Posts