Intunex Oy

Yleisimmät virheet, joita suomalaiset yritykset tekevät sosiaalisessa mediassa

Olen mukana Suomalaisen Työn liiton ja Avainklubin kokoonkutsumassa visionääriryhmässä, joka pohtii sosiaalisen median ja etenkin crowdsourcingin kehittymistä sekä näistä saatavia hyötyjä yrityksille ja kuluttajille. Suomalaisen Työn Liiton Merja Mantila haastatteli meitä visionäärejä sosiaalista mediasta ja crowdsourcingista ja halusin laittaa omat ajatukseni jakoon myös tänne.

1. Mitkä ovat yleisimmät virheet, joita suomalaiset yritykset tekevät sosiaalisessa mediassa?

Yleisin virhe on väärinymmärrys, että sosiaalinen media olisi vain markkinointiviestintää ja lörpöttelyä Facebookissa.

2. Miten suomalaiset yritykset voisivat paremmin hyödyntää sosiaalista mediaa? Millä alueilla?

Sosiaalinen media on toimintatapa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, jolla valtavat mahdollisuudet helpottaa ihmisten välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Yrityksille on tarjolla tietoturvallisia ja laadukkaita työvälineitä, joilla sosiaalisen median toimintavat voidaan valjastaa hallitusti liiketoiminnan ja työnteon tueksi. Suurimmat hyödyt näen siinä miten oikeat ihmiset saadaan nopeasti ja helposti ryhmittymään yhteisten ongelmien ja haasteiden ympärille jakamaan tietoa ja ratkomaan niitä yhteistyössä.

3. Mikä on sosiaalisen median seuraava vaihe? Entä crowdsourcingin hyödyntämisen tulevaisuus, mitä seuraavaksi?

Seuraava vaihe on se, että sosiaalinen media ja siihen liittyvät yhteisölliset toimintatavat arkipäiväistyvät ja yritykset oppivat hyödyntämään niitä liiketoiminnassaan. Kyseessä on ennen kaikkea toimintapoihin ja toimintakulttuuriin liittyvä muutos. Työstä tulee hajautuneempaa, mobiilimpaa, avoimempaa ja yhteisöllisempää. Yksinäisestä suorittamisesta siirrytään kohti joukkojen tai nopeasti muodostuvien parvien yhteistyötä. Crowdsourcing eli joukkojen yhteistyö voi olla arkinen toimintatapa jokaisen ihmisen työssä. Kuka tahansa voi kutsua ja saada joukot apuun oman idean tai ongelman työstämiseen. Kuka tahansa voi liittyä auttamaan jotakin toisen ongelman ratkaisua, vaikka vain yhden pienen “mikrotaskauksen” verran.

About Janne Ruohisto

Janne Ruohisto, M.Ed., is the CEO and founder of Intunex. His background is in human resource development and talent management with a broad experience in utilizing information technology. Janne has participated in developing several web-based applications and collaborative environments to support learning and professional development since 1999. He started Intunex in 2008 with a mission is to help people work smarter together.
Posted on Nov 25th, 2011 Uncategorized  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,

One Comment

  1. @jarmolahti

Comments are now closed for this article.

 Related Posts