Intunex Oy

Miten ottaa käyttöön "Yet Another-työkalu"?

Yksi yleisimmistä asiakkaiden ilmaisemista huolista, joihin kohtaan xTunen myyntityössä on se, miten ihmiset vastaanottavat “taas uuden ylimääräisen” työkalun?

Tämä kysymys on tärkeä ja vaatii erityistä huomiota. Keskeisintä ongelman ratkaisussa on se, että kyseessä ei saa olla ylimääräinen työkalu. Mikä tahansa uusi työkalu on ylimääräinen silloin, kun se liimataan kaiken vanhan päälle ja toimintaa jatketaan niin kuin ennenkin. Uusien välineiden käyttöönotossa on kyse melkein aina toimintatapojen muutoksesta, jossa jokin asia pyritään tekemään tehokkaammin (toisin sanoen eritavalla) kuin ennen. Tämä vaatii hyvän työkalun lisäksi ymmärrystä siitä, miten muutosta fasilitoidaan, ja miten organisaatiota voidaan auttaa oppimaan uusia toimintatapoja.

Olemme oppineet xTunen käytöönotoista ainakin seuraavat viisi keinoa, joilla tällaista muutosta voidaan tukea:

1. Selkeä tarkoitus ja tavoitteet. Ihmiset haluavat tietää mitä heiltä odotetaan.
2. Esimerkin voima. Avainhenkilöiden pitää näyttää esimerkkiä, jotta muut uskaltavat lähteä mukaan
3. Käyttöönoton helppous ja nopeus. Käyttöönotto pitää tapahtua henkilökohtaisella tasolla minuuteissa (ei tunneissa tai päivissä – saati kuukausissa tai vuosissa).
4. Kriittinen massa. Ihmiset lähtevät mukaan sinne missä muutkin ovat.
5. Kannustaminen ja palkitseminen. Hyvin usein toimintatapojen muutos edellyttää toimintaa ohjaavien palkitsemis- ja arviointijärjestelmien tarkistamista ja uusien kehittämistä (sitä saa mitä mittaa).

About Janne Ruohisto

Janne Ruohisto, M.Ed., is the CEO and founder of Intunex. His background is in human resource development and talent management with a broad experience in utilizing information technology. Janne has participated in developing several web-based applications and collaborative environments to support learning and professional development since 1999. He started Intunex in 2008 with a mission is to help people work smarter together.
Posted on Dec 16th, 2011 Uncategorized  ,  ,  ,

Comments are closed.

 Related Posts